Arbejd som apoteker i Norge i 2022

Vil du gerne arbejde som apoteker i Norge, men ved ikke hvordan du skal finde den rigtige stilling?
Vores rekrutteringsteam har undersøgt mulighederne for at arbejde, enten som vikar eller fastansat i det private eller den offentlige sundhedssektor i Norge.

Der er mange apoteker rundt om i Norge, der søger farmaceuter. Apotekerne levere diverse lægemidler og andre varer til deres kunder. Disse kunder kan være folk i nærområdet eller turister. Som Apoteker i Norge arbejder du med vejledning og rådgivning af kunderne i apoteket. Det gør du får at sikre et sikkert og trygt brug af lægemidler. Derudover skal du kunne bruge dine faglige kompetencer når du møder kunden, det betyder altså, at du skal være kundeorienteret, og forstå kundens behov.

Som apoteker i Norge, kræver det at du har en uddannelse som Cand. Pharm, dertil vil det kun gavne at have nogle års erfaringer inden for branchen. Du skal selvfølgelig være flydende i dansk, svensk og norsk. Det er vigtigt at man som Apoteker i Norge er god til at lytte til kunden behov, løsningsorienteret og fleksibel. Når du bliver fastansat som apoteker i Norge, sørger vi får de bedste betingelser.

Du vil blive sikret, gode arbejdsforhold og forsikringer, en lav skat, en pensionsordning og en bonusordning. Der vil også blive tilbudt hjælp i form af anskaffelse af bolig hvis der er behov for det. Derudover vil der også blive stillet et hjælp til rådighed, når du skal ansøge om skattekort, eller om norsk autorisation som provisorfarmaceut.

Som apoteker i Norge, har du ansvaret for at videreudvikle det givent apotek, det kræver selvfølgelig at du er optaget af de muligheder som det givende apotek har. I nogle af apotekerne vil du få mulighed for, at få ansvar på apotekets filial. I disse tilfælde er du i et tæt samarbejde med filialapotekets bestyrer, her skal er dagsordnen udvikling, drift og fagligt niveau. Når du er Apoteker i Norge er du ansat i en lederstilling. Denne stilling er med til at give dig udfordringer og mulighed for, at du kan udvikle et hovedapotek. Som fastansat apoteker har du ansvar for en forsvarlig, faglig drift af apoteket og et tilhørende filialapotek.

Derudover er du også ansvarlig for apotekets økonomi. Det betyder at du skal have et overblik over hvordan pengene tjenes og apotekets personale. En fastansat apoteker i Norge har typisk følgende ansvarsområder: Resultatopfølgning, Budgetopfølgning, Salgs opfølgning, Markedsføring, Organisering og tilrettelæggelse af dagligt arbejde. Derudover dækker ansvarsområderne også over personaledækning. Her skal du rekrutetter nyt personale, samt oplærer og videreudvikle det allerede eksisterende personale. Dertil skal du selvfølgelig altid være opdateret på apotek lovene.

Når du uddanner dig til apoteker, bliver du den øverste leder i et apotek. Som den øverste leder, er du ansvarlig for apotekets drift og du sørger hverdag for at kravene til apoteket som en virksomhed bliver opfyldt. Som Apoteker i Norge har du ansvar for den faglige og økonomiske drift af apoteket. Derudover har apotekeren også det overordnede ansvar for apotekets ansatte. De ansatte kan omfatte apotek teknikere, provisorfarmaceuter og receptfarmaceuter.

Arbejd som apotek tekniker i Norge

Som en apotek tekniker arbejder du på et apotek med er under profession overvågning af farmaceuter. En Apotek tekniker hjælper kunderne med at finde det rigtige medicin. Derudover hjælper de med rådgivning og vejledning om korrekt brug af medicin.

3 vigtige arbejdsopgaver for en apotek tekniker

 1. Dispensering af receptpligtig og håndkøbs medicin
 2. Informere om lægemiddelbrug
 3. Varehåndtering, forberede og håndtere ordrer.

Som en apotek tekniker i Norge kan du også arbejde i et laboratorium, men det er ikke så almindeligt længere på de primære eller filialapotekerne. Arbejder du derimod på et sygehusapotek, er der mere laboratorium arbejde. Som Apotek teknikere arbejder du i et professionelt team sammen med farmaceuter.

En apotek tekniker kontrollere at lægemidler, der skal sælges til kunderne, er i overensstemmelse med den medicin, som kunden har recept på. Derudover kan en apotek tekniker oftest være ansvarlig for varer, regnskab, IKT og Markedsføring, og du skal selvfølgelig holde dig opdateret om udviklingen i branchen. Som apotek tekniker i Norge er du godkendt som et sundhedspersonale. Dermed udgør du den største arbejdsgruppe af apoteks ansatte i Norge.

Dine personlige egenskaber som apotek tekniker

Når du arbejder i apotek branchen, skal du være god til at kommunikere, derudover skal du være serviceminded og du skal kunne beskæftige dig med etik og være interesseret i at holde dig opdateret indenfor branchen. Du skal selvfølgelig også være god til at arbejde i teams eller selvstændigt.

Arbejd som provisorfarmaceut i Norge

En provisorfarmaceut giver råd og vejledning til kunderne om sikker og korrekt brug af medicin. Som provisorfarmaceut skal du have kendskab til lægemidler og de stoffer, de indeholder. Du skal vide, hvordan forskellige stoffer bliver produceret og hvilken indvirkning de har på kroppen. Du skal dertil have viden om, hvordan lægemidler,  kan anvendes til at forebygge eller behandle sygdomme.

5 vigtige arbejdsopgaver som provisorfarmaceut

 1. Du skal vejlede kunder eller andet sundhedspersonale i hvordan lægemidler skal benyttes.
 2. Du skal lede salget af medicin og lægemidler.
 3. Du skal kontrollere recepter, så kunden får den dosis, lægen har ordineret
 4. Du skal sikre, at patienter har forstået, hvilke virkninger og bivirkninger medicinen kan have.
 5. Du skal kunne oplære personalet.

Når du er provisorfarmaceut i Norge, har du den højeste akademiske uddannelse og det administrative ansvar for et apotek. Du har altså titlen Apoteker. Som Provisorfarmaceut er du en del af sundhedspersonalet og du skal derfor have licens til at arbejde på apoteker og hospitaler. Apotekeren er ofte brugt som fællesbetegnelse for en Provisor og recepter, men de korrekte erhvervsmæssige titler er provisorfarmaceut og receptfarmaceut.

Som en provisorfarmaceut arbejder du tæt sammen med apotek teknikere og andet sundhedspersonale. En provisorfarmaceut er en EU-godkendt titel og du kan derfor arbejde i hvilket som helts EU-land.

Arbejd som receptfarmaceut i Norge

Som en receptfarmaceut vælger man oftest at arbejde på et apotek.

Som receptfarmaceut skal du have en god viden om lægemidler, fremstilling af stoffer og hvordan lægemidler virker og hvordan de kan anvendes til behandling og forebyggelse. En receptfarmaceut er en del af det autoriserende sundhedspersonale, men skal stadig have tilladelse til at arbejde på et apotek eller hospital.

Som en receptfarmaceut skal du også være ansvarlig for at hjælpe med at uddanne og arbejde tæt sammen med apotek teknikere og andet sundhedspersonale. Titlen farmaceut bruges oftest som en fællesbetegnelse for provisorfarmaceut og receptfarmaceut. Provisorfarmaceuterne har en master uddannelse og er oftest lederne i apotekerne. Receptfarmaceuterne har oftest en bacheloruddannelse og er derfor mellemledere

4 vigtige arbejdsopgaver som receptfarmaceut

 1. Du skal vejlede og informere om lægemidler og medicin.
 2. Du skal udstede recepter
 3. Du skal være ansvarlig for service og kundekontakt
 4. Du skal være med til producerer lægemidler

Personlige egenskaber receptfarmaceut

Som en receptfarmaceut skal du arbejde tæt sammen med mennesker. Receptfarmaceuter er en del at det autoriserede sundhedspersonale og er derfor meget i kontakt med forskellige slags mennesker, derfor er det vigtigt at kunne kommunikere godt. Derudover er det vigtigt at du har en naturlig interesse for videnskaben bag. Du skal dertil være serviceminded og nøjagtig.

Ifølge Apotek loven, er et apotek defineret som et salgssted for medicin til forbrugerne under profession overvågning. Medicinen er fysisk tilgængelig for offentligheden. Medicinen eller lægemidlerne vil som regl blive leveret i en sådan form, at de umiddelbart kan anvendes med det samme, uden der skal tilsættes tilsætningsstoffer eller andre processer. Det næste stykke tekst vil beskrive de forskellige typer af apoteker, der findes i Norge. I beskrivelsen vil der indgå hvad der karakterisere og adskiller Apotekerne i Norge.

I Norge skelnes der mellem Primære apoteker, filialapotek og sygehusapoteker. For at have et apotek licens, skal ejeren være en provisorfarmaceutisk. Det vil sige en der er under uddannelse til at blive cand. Pharm. Når man er færdigudannet kan man blive en driftsansvarlig provisorfarmaceuter.

Det Primære Apotek

Det primære apotek er karakteriseret af salg af lægemidler til den enkelte forbruger. Dette foregår ved enten recept eller håndkøbs salg. De primære apoteker bliver drevet af private operatører. 88,3 procent af de primære apoteker er medlem af den store apotek kæde: Boots.

Filialapotekerne

Et filialapotek har den samme bemyndigelse og licens som et primært apotek. Hovedapoteket er defineret som et apotek, hvor apotekeren har den lokale ledelse og når de har licens kan det også omtales som et filialapotek. I mange af disse tilfælde er et apotek et filialapotek, fordi apotekeren ikke er har en provisorfarmaceut eller ikke har mulighed for at hyre en apoteker der har. Hvis det ikke er muligt for det enkelte filialapotek at ansætte en provisorfarmaceut, så kan man ansøge lægemiddelstyrelsen om en filial status.

Sygehusapoteket

Sygehusapotek er et apotek i samlokalisering hvor et offentligt eller et privat sygehus er en del af de offentlige sundhedsplaner. Denne type apotek har primært medicinforsyninger til hospitalet, det er altså en farmaceutisk speciale tjeneste. Oftes er sygehusapotekerne ejet af de offentlige. Sygehusapotekerne har dog mulighed for også at sælge medicin til enkelte forbrugere.

Sygehusapotekerne er som oftes placeret tæt på et sygehus, derfor består mange af deres kunder hovedsageligt at hospitalet patienter eller personale. Sygehusapotekerne er en del af specialsundhedstjenesten og er organiseret af sundhedssektoren. Der er dog to sygehusapoteker der er ejet af almindelige hospitaler, der har en aftale med sundhedsmyndigheden.

Salg af medicin

Hvis det ikke er muligt at etablere et apotek, grundet placering kan der stadig etableres medicin forretninger. Medicinsalget er derfor et separat fordelingspunkt for lægemidler der er omfattet af en lokal apotek. Medicinsalget kan nemlig ses som en forlængerarm i apotek systemet, hvor der er langt til det nærmeste apotek. Selvom medicin salget oftest er placeret i hos en købmand eller en anden form for virksomhed, skal det ikke forveksles med en virksomheder eller tankstationer etc. Der sælger medicin under ordningen for salg af lægemidler uden for apotek også kaldet LUA – ordningen.

Den lokale apoteker er ansvarlig for driften og det faglige tilsyn af medicinsalget. Driften af medicinen er underlagt statslige reguleringer. Her indgår opbevaring og udlevering af medicin. Udvalget af lægemidlerne skal godkendes af den kommunale læge. Mange medicinsælgende har en pakkeaftale med apotekerne. Det betyder at apotekerne udlevere pakker med receptmedicin til forskellige patienter. Medicin salget, som er godkendt af forordningerne om salg af lægemidler, uden for apotekerne finder oftest sted hos købmænd, kiosker og tankstationer. Dette har ingen forbindelse til de forskellige apoteker. Derfor har salget af medicin hos købmand, kiosker og tankstationer oftest et mindre udvalg end apotekerne.

Den 1 Marts. 2001 trådte en apotek lov i kraft. Det betød at ejerskabet af apotekerne ikke længere var begrænset til farmaceuter. Dette var en fundamental ændring i den norske apotek lov, der grundlage dannelsen for de apotek kæder der findes i dag. Ændringerne i lovgivningen betød at medicinforhandler og apoteker kan integreres i andre store apoteks kæder. Denne politiske lovændring førte hurtigt til, at tre store apotekskæder blev dannet. Disse apotekskæder ejer nu delvist størstedelen af Norges apoteker.

De største apotekskæder i Norge

En stor apotek kæde i Norge er Boots. Boots i Norge har 159 apoteker rundt om i landet. De har kontor i Nydalen, de har grossist organisationen Alliance Healthcare i langhus og en fabrik i Askim. Boots er en af de største Apotek kæder i Norge, de har mere end 160 års erfaring. De åbnede deres første apotek i Norge i 2008. Siden dengang er det gået stærkt.

Denne organisation har meget erfaring inden for drift af apoteker og produktudvikling, derfor er i de i dag, en af verdens mest kendte apotek kæder. Denne apotek kæde har udviklet kendte mærker som: No7, Botanics og Soltan. Disse produkter har de udviklet i samarbejde med forskellige forskere og specialister inden for sundhed og hudpleje. Disse produkter bliver primært solgt i England, men kan selvfølgelig også findes på apotekerne rundt om i Norge. Alle disse apotek kæder, tilbyder selvfølgelig en masse tjenester og produkter til både sundhed og velvære, med et stærkt udgangspunkt i rådgivning og service.