Arbejd som farmaceut i Norge 2022

Det er ikke meget anderledes at være Farmaceut på apotek i Danmark end det er i Norge.

Nøgleordene som en farmaceut på Apotek er central vejledning og rådgivning. Du rådgiver og vejleder altså kunderne for at sikre en tryg anvendelse af lægemidler. Ved hjælp af disse redskaber er du en farmaceut der er optaget af at bruge dine faglige kompetencer, når du møder kunden. Som farmaceut på apotek er du service- og kundeorienteret. En farmaceut på apotek i Norge er en del af et spændende og nytænkende apotekskoncept hvor kvalitet i kundemødet og udvikling af helsetjenester står stærkt i fokus.

I Norge er der to forskellige slagt farmaceuter:

Healthcare Personale skelner mellem to farmaceut kategorier: provisorfarmaceut (I denne kategori er man uddannet master i Pharmaceuticals) og receptfarmaceut (I denne kategori er man uddannet Bachelor i Pharmacy). Farmaceut bruges ofte som en samlet betegnelse for titlen selv om de korrekte titel er provisor- og receptfarmaceut. Som en farmaceut arbejder  du tæt sammen med apotek teknikere og  et sundhedspersonale

Personlige egenskaber

Som en farmaceut,  har du en naturlig interesse for videnskab. Det er kun en fordel, at du nyder at arbejde med mennesker, og du skal være ansvarlig, alene og sammen med andre. Du kan lide at arbejde alene og i teams. Du har god viden om stoffernes opbygning, og holde dig opdateret inden for branchen.

En provisorfarmaceut (Provisor) har ledelsesansvar på apoteket

Som Provisorfarmaceut giver du råd og vejledning til klienter med hensyn til sikker og korrekt brug af lægemidlet. En provisorfarmaceut skal have viden om lægemidler og stofferne som lægemidlerne er lavet af. De skal altså vide hvordan lægemidlet er fremstillet, og hvordan de påvirker kroppen. De har også viden om, hvordan en bruger medicin, når de skal forebygge eller behandle en sygdom.

Arbejdsopgaver for en provisorfarmaceut.

  • vejlede kunder eller sundhedspersonalet i hvordan lægemidler skal bruges.
  • Vejlede i bestemt medicin og lægemidler
  • Kontrollere at kunden får den dosis, som lægen har skrevet på recepten
  • Være sikker på at, patienterne er forstående overfor de virkninger og bivirkninger som medicinen kan have
  • Være med til at uddanne personale

En provisorfarmaceut der har den faglige uddannelse og administrative ansvar af et  apotek har titlen apoteker.

Når du er en Provisorfarmaceut er du en del af  sundhedspersonale og skal have tilladelse til at arbejde på apoteker og hospitaler. Farmaceut bruges ofte til fælles brygning til erhvervstitlerne Provisor og ordination, men de rigtige erhvervstitler  er provisorfarmaceut og receptfarmaceut.

Provisorfarmaceuten arbejder ofte tæt sammen med en apotek tekniker og sundhedspersonalet i temas. En Provisorfarmaceut er en EU-godkendt titel (engelsk: Farmaceut) og norske provisorfarmaceuter kan derfor arbejde i et hvilket som helst EU-land. Dette gælder derfor også danske farmaceuter.

Personlige egenskaber

Som provisorfarmaceut skal du være ansvarlig. Du skal kunne arbejde alene og sammen med andre.

Receptfarmaceuten vejleder kunder i hvordan man skal bruge medicinen eller lægemidlet. De rådgiver altså kunderne på apoteket. De fleste der uddanner sig til receptfarmaceuter kommer til at arbejde på et apotek.

Arbejdsopgaverne for en receptfarmaceut er:

  • Vejlede og give oplysninger om lægemidlet og brugen af det.
  • Håndtere varemodtagning
  • Være ansvarlig for service og kundekontakt.
  • Producere lægemidler

Når du er uddannet receptfarmaceut har du en videnskabelig viden og stoffer og fremstilling af lægemidler. Dertil lære du om hvordan disse benyttes til behandling eller forebyggelse af sygdomme. Receptfarmaceuter er autoriserede sundhedspersonale og  skal have licens for at arbejde på et apotek eller et hospital.

Som receptfarmaceut har du også et ansvar for at uddanne det andet personale og arbejde tæt sammen med apotek teknikere og sundhedsplejere.

Titlen farmaceut er oftest brugt til at dække over de rigtige titler: Provisorfarmaceut og receptfarmaceut. Forskellen er at provisor har en længere uddannelse: en kandidatgrad. En provisor er derfor også højere oppe i hieriakiet og kan lede et apotek hvorimod de receptpligtige har en kortere uddannelse: Bachelorgrad. De er derfor ofte mellem lederen

Personlige egenskaber

Når du er receptfarmaceut skal du have en passion for at arbejde med mennesker. Som receptfarmaceut levere du en form for sundhedsydelse og er derfor i kontakt med mange forskellige slags mennesker. Derfor er det selvsagt vigtigt at du er god til at kommunikere med dem. Du skal dertil have et naturligt flair og en interesse for videnskaben, da dette er en stor del af erhvervet.  Endeligt skal du være serviceminded og nøjagtig når du skal håndtere forskellige lægemidler.

Artikel om en farmaceut:

Hvorfor valgte du at læse til farmaceut?

Jeg var begyndt at studere matematik, kemi og biologi, men vidste ikke helt, hvad jeg skulle bruge dem til.  Jeg manglede et semester til at komme videre med min uddannelse. Jeg faldt tilfældigt over et kursus kaldet farmaceutisk lovkundskab, så det valgt jeg at tage. Hende der afholdte kursuset reklamerede meget for farmaceutstudiet hun selv fornyligt var startet på. Jeg bliv meget fascineret og bestemte mig selv for at starte på studiet. Hun fortalte hvor glad hun var for det, og at der var gode chancer for at få et spændende job bagefter.

Hvilke opgaver består din hverdag som farmaceut?

Min arbejdsdag er meget forskellige da jeg både apoteker og provisorfarmaceut. På apoteket er jeg senior manager , hvilket betyder, at jeg har ansvaret for driften af ​​apoteket og medarbejderne. Det betyder at der er en masse papirarbejde, og jeg skal have den overordnede kontrol på apoteket.

Når jeg er på arbejde i apoteket, er jeg provisorfarmaceut. Mig og den anden provisorfarmaceut er ansvarlig for alle recepter, der udleveres i løbet af en dag. Hvis jeg er den eneste provisorfarmaceut på arbejde, jeg alene om at kontrollere alle recepter.

På et apotek, er der mange krav til opbevaring af medicin og andre lægemidler. Jeg har ansvaret for  at disse krav er opfyldt. Det betyder at jeg er nød til at tjekke udløbsdatoen på alle de produkter vi har på lager og i butikken. Jeg skal kontrollere temperaturen af ​​ på en grundig måde. Kvalitet er meget vigtigt på apotekerne. Derudover tager vi os af vores kunder og forsøge at hjælpe dem så godt vi kan. Vi får rigtig mange forskellige slags spørgsmål om sygdomme og forebyggelse af sygdomme. Ud over alt dette, må vi også holde os opdateret på lovene.

Hvilken uddannelse og / eller kvalifikationer er nødvendige for at blive en farmaceut?

Da jeg studerede var det et krav at have en master. Den tog fem år på Universitetet i Tromsø. Nu er det ændret til, at man først tager en  treårig bacheloruddannelse og derefter fortsætter på kandidatuddannelsen. Efter bacheloruddannelsen er du uddannet receptfarmaceut. Så må du håndtere lægemidler på apoteker. Når du har taget din kandidatgrad er du provisorfarmaceut. Med denne titel kan man lede et apotek, og dermed lede salget af medicin og lægemidler og du er ansvarlig for at kontrollere recepter til kunderne. Som Provisorfarmaceut kan du også være kemiker, som jeg er i dag.

Hvad er det bedste ved din profession?

Jeg bruger en masse af mine færdigheder i hverdagen, som jeg har taget til mig under uddannelse . Alle de ting jeg lære i løbet af en arbejdsdag er med til at udvikle mig hele tiden. Dertil er jeg rigtig glad, for at snakke med kunderne og kunne hjælp dem.

Hvad kan du mindst lide, ved dit erhverv?

Der er mangel på farmaceuter. Det betyder, at vi der er uddannede farmaceuter til tider har meget arbejde. Det kan godt være stressende. Nu har de begyndt at rekruttere farmaceuter fra udlandet for at dække behovet.

Artikel med en Provisorfarmaceut.

Hvilke andre arbejdes muligheder findes inden for dit erhverv?

Som en farmaceut, har du en hel del forskellige karrieremuligheder. Du kan bla. have administrative stillinger i amtsrådet. Du kan også arbejde som en sundheds rådgiver eller NAV. Derudover er der kommunale farmaceuter og farmaceuter, der producerer medicin til branchen eller andre jobs i forskning. Med andre ord, der er mange karrieremuligheder i branchen.

Hvad kan man forvente i løn i dette erhverv?

Kandidat uddannet provisorfarmaceuter, der vælger at arbejde i landområderne tjener meget god, da der er stor mangel på farmaceuter. De kan have en årsløn på 500.000 kroner. I de større byer er der flere ansøgere og derefter er lønnen lavere. Receptfarmaceuter der har tre års uddannelse er naturligt lavere i løn.

Hvordan ser du dine chancer for at få et job i denne branche?

Der er meget gode chancer for at få et job, da der er mangel på farmaceuter. Behovet falder bestemt ikke lige med det samme, da der bliver etableret nye apoteker hele tiden. En stor del af apotekskæderne er ejet af internationale selskaber, og det betyder at det er nemt at få et job i udlandet. Mange farmaceut studerende, der er ved at afslutte deres studier har underskrevet ansættelseskontrakter et halvt år, før de er uddannet.

Hvor længe er det uddannelsen?

En master i farmaci er en femårig uddannelse. Jeg går på det fjerde år. Her i Tromsø er  uddannelsesstruktur ændret det blev den efteråret 2011. Ifølge den nye lovændring skal man først tage en 3-årig bacheloruddannelse i farmaci, der fører til den faglige titel receptfarmaceut. Derefter kan du fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse førende til den faglige titel provisorfarmaceut

Hvorfor valgte du denne uddannelse?

Jeg synes, at biologi i gymnasiet var et meget spændende fag. Jeg har også arbejdet og har fået mulighed for at tage kurser i medicin. Kurset blev afholdt af en farmaceut og det var meget interessant. Efter dette var jeg meget nysgerrig efter at vide, hvordan medicinen virker i kroppen, og hvordan hele processen fungere. Jeg også meget glad for at arbejde med mennesker, så det var naturligt at vælge et erhverv i sundhedssektoren

Hvad er adgangskravene?

Du skal have læst enten fysik, kemi eller biologi for at kunne søge ind på bachelor uddannelsen. Da jeg startede på studiet var adgangskravene at man skulle have læst 2-3 år Kemi, matematik, fysik eller biologi.

Hvordan lægges uddannelsen sammen?

Udannelsen starter med kemi, cellebiologi, fysisk apotek og social apotek. Derudover lærer vi om de forskellige grupper af stoffer, og hvordan man kan identificere stoffer med forskellige analysemetoder. Vi ser også på brugen af stoffer i en social sammenhæng, og problembaseret læring om sygdommen og behandling. Uddannelsen fortsætter med produktion af lægemidler.

Uddannelsen indeholder en masse laboratoriearbejde, teori og praksis. I løbet af uddannelsen har vi sekst måneder praktik. Dette er dog anderledes nu. Da man i dag har tre måneder praktik på bacheloruddannelsen og tre måneder praktik på kandidatuddannelsen. På det sidste år af uddannelsen skriver vi speciale. Prøverne er ofte skriftlige, men vi har også gruppeeksamen, praktiske eksamener  og mundtlige eksamener i løbet af uddannelsen.

Hvad kan du bedst lide uddannelse?

Jeg kan godt lide, at det er praksis nært. Dermed mener jeg, at vi på den ene side, lære at være sundhedspersonale, der guider og forklarer om lægemidler samtidig med at vi lære om opbygningen af dem. I løbet af uddannelsen skal vi også have nogle prøver inden for statistik og økonomi. Disse prøver er både individuelle og i grupper. Derudover giver det virkelig en a-ha oplevelse, når man forstår, hvordan forskellige stoffer virker i kroppen.

Hvad kan du ikke lide ved uddannelsen?

I begyndelsen af ​​uddannelsen var det meget almene fag, der omfavnede meget bred. Emnerne var tung at komme igennem, men det er vigtigt at have de grundlæggende videnskaber, der bygger forståelse af, hvordan tingene hænger sammen.

Hvilke personlige egenskaber er vigtige for denne uddannelse?

Du skal have en forståelse videnskaben. Du skal være god til at kommunikere og formidle viden om lægemidlerne på en forståelig måde. Det er også vigtigt at du kan lide at arbejde med mennesker. Desuden er det vigtigt at have god dømmekraft og være ansvarlig og samarbejdsvillig.

Hvad vil du arbejde med, når du har læst færdig?

– Der er mange muligheder. Man kan arbejde på apoteket som en farmaceut, eller drive et apotek som en apoteker. Jeg kan også arbejde med produktion, udvikling og kvalitetskontrol af lægemidler i den farmaceutiske industri. Man kan arbejde i forskning og i narkotika informationscentre, rådgivning, hospitaler, engrosvirksomhed, offentlige reguleringsorganer, bioteknologi og i undervisning og forskning.