Kommunelæge i Norge – vikariat

Kunne du godt tænke dig en anderledes hverdag? Så søg om vikariat i Norge. Indtjeningen som lægevikar i Kommunelæge
Norge er generelt  højere. Den er
faktisk 2-3 gange så højt, som din løn i Danmark eller Sverige. Størstedelen af de vikar der er læger i Norge, mener at det netop er lønnen der er afgørende når de vælger at blive vikarlæge. Derudover bliver der ofte tilbudt bonusvikariater med ekstra høj indtjening til faste vikarer.

Hele Norden er et åbent uddannelses og arbejdssted. ”Aftalen om nordisk kulturelt samarbejde” som er grundlagt af de nordiske uddannelses- og forskningsministre, er blevet grundlagt for at udvide mulighederne om, at uddanne sig og aflægge eksamen ved uddannelsesinstitutioner i andre lande. Derudover har åbent op for disse muligheder for at få en gensidig anerkendelse af eksamener, deleeksamener og andre uddannelsesbeviser.

Hvis du har en gymnasial uddannelses, kan du sagtens søge ind på en videregående uddannelse i Norge. Hvis du har et brændende ønske om at studere i Norden kan du søge ind på en videregående uddannelse, på et universitet eller en højskole. Du skal blot opfylde kravet om generel studiekompetence. Du opfylder dette krav, ved at have gennemført en gymnasiel uddannelse i et nordisk land. Det kræver blot at uddannelsen er adgangsgivende til universiteter og andre højere uddannelserne i hjemlandet. Nogle videregående uddannelser har dog andre specifikke faglige krav. Hvis du alligevel er i tvivl om du opfylder alle kravene til den generelle studiekompetence, så kan du skrive ind, og bede om at få din uddannelse vurderet ved et universitet eller en ”Høyskole” i Norge. Du kan også anmode om at få den vurderet ved Samordna opptak (SO). Da sagsbehandlingen af denne størrelse kan have en lang ventetid, anbefales det, at du søger om optagelses på en videregående uddannelse i Norge i god tid. Din uddannelse vil automatisk blive vurderet, når du søger om optagelses på en videregående uddannelse i Norden.

Hvis du har en erhvervsfaglig uddannelse kan du sagtens søge job i Norge. Alle nordiske erhvervsfaglige uddannelser skal som udgangspunkt svare til de norske erhvervsfaglige uddannelser. Det kan f.eks. gælde uddannelser til VVS-

installatør, elektriker, social- og sundhedsassistent, bygge- og anlægsarbejder. Disse uddannelser skal være på lige fod med andre nordiske uddannelser. Så hvis du har gennemført en tilsvarende uddannelse i et andet nordisk land, behøver du ikke have en speciel autorisation i Norge, for at kunne arbejde indenfor dit erhverv. Dog skal du undersøge dette nærmere, da enkelte fag har regler der vedrører autorisation. For realisere den nordiske arbejdsdrøm skal du blot henvende dig direkte til den arbejdsgiver du ønsker at søge job hos. Derefter kan arbejdsgiveren selv frit vurdere om du opfylder de kompetencer som de leder efter. Nogle gange opstår der situationer, hvor arbejdsgiveren ikke har en viden om, hvad din uddannelse svare til i Norge, det kan også være, du får at vide, at du mangler nogle kompetencer. I dette tilfælde kan du forhører dig hos “fylkesmannen/fagopplæringskontorene”.

Norge har dog ikke nogen form for anerkendelsesordning for forskellige  faglige uddannelser og erhvervsuddannelser fra andre lande. Derfor kan du med fordel opsøge “voksenopplæringen” i det fylke hvor du bor eller skal arbejde. Det vil hjælpe dig hvis du ønsker et bevis på din nordiske uddannelse. Denne proces er også omtalt realkompetencevurdering.

Nordiske erhvervsfaglige uddannelser er altså i princippet også gyldige i Norge, men det er stadig arbejdsgiveren der skal bedømme ansøgeren på baggrund af realkompetencevurderingen

Hvis du har en videregående uddannelse fra et nordisk land, kan du også sagtens søge job i Norge.

Er du i tvivl om de udenlandske videregående uddannelse er ligestillet med en form for norsk uddannelse, universitet eller ”høyskole” samt hvor mange studiepoint den gældende uddannelse svare til, så kan du med fordel henvende dig til NOKUT (Nationalt organ for kvalitet i uddannelsen). De kan nemlig fortage en generel anerkendelse af din videregående uddannelse. Hvis din uddannelse er blevet anerkendt, vil du modtage dokumentation på følgende, dette kan du benytte dig af, når du skal søge job eller vikariat i Norge.  Mange universiteter og ”Høyskoler” kan selv lave en faglige anerkendelse af udenlandske videregående uddannelser. Dette sammenligner de med de grader og studieprogrammer så de selv kan tilbyde. Ønsker du yderlige information kan du med fordel kontakte den uddannelsesinstitution eller de uddannelsesinstitutioner som er relevante for dig.  Klik ind på NOKUT’s hjemmeside og find en oversigt over alle godkendte universiteter og “høyskoler” i Norge.

I Norge er der visse erhverv der er lovregulerede, og det betyder derfor at man skal have en autorisation for at kunne udøve dem. Nedenstående vil forklare de erhverv i Norge, hvor det kræver en særlig autorisation:

Sundhedsfaglige uddannelser:

Vil du arbejde som vikar inden for sundhedssektoren er det helsedirektoratet der har ansvaret for at udstede autorisationer til de regulerede erhverv. Disse erhverv er: Læge, psykolog, sygeplejerske, fysioterapeut, farmaceut, bioingeniør, social- og sundhedsassistent med flere. Læs mere på Helsedirektoratets netsted.

En læges opgaver:

En læge vigtigste arbejde er at forebygge, diagnosticere og behandle patienter. Du skal have gode medicinske færdigheder og være god til at samarbejde med mennesker. Som læge, er du ansvarlig for den behandling du giver. Læger kan arbejde på alle niveauer i sundhedsvæsenet, herunder forskning, undervisning og administration.

Arbejdsopgaver for en Læge:

  • Du skal lytte til dine patienterne og kunne diagnosticering dem
  • Du skal kunne planlægge en behandling for hver patient
  • Du skal give patienterne råd om forskellige behandlingsformer samt informere dem om brug og dosering af medicin og ricisier ved dette.

Det er forskelligt hvilke behandlinger, der tilbydes det er  baseret på specialisering. En praktiserende læge vil ofte henvise deres patienter til specialister, hvis de har brug for behandling som den praktiserende læge ikke kan tilbyde.

For at kalde sig læge, skal du have autorisation, denne autorisation får du af helsedirektoratet. når du er færdig med uddannelse. Mange læger arbejder som specialister, dvs. med særlig ekspertise i et medicinsk område.

Personlige egenskaber

For at kunne arbejde som læge, skal du være interesseret i at hjælpe mennesker, og du skal have gode kommunikationsevner. Derudover skal du holde dig opdateret med hensyn til medicinsk og teknologisk udvikling. En vigtig egenskab ved en læge, er evnen til at se den enkelte patient. Som læge, skal du også være i stand til at arbejde under pres og håndtere nødsituationer

Medicin uddannelse er tager seks år på universitetet. Under hele uddannelse er de studerende i regelmæssig kontakt med patienter, og det er vigtigt at den praktiske del af studiet skal være så alsidigt som muligt. Hvis du vil arbejde som læge eller kommunale beredskabstjenester, skal du have afsluttet praktisk.

Hvor kan man arbejde som kommunelæge?

Som læge, kan du arbejde på hospitaler, klinikker, læge kontorer, i private praksis, humanitære organisationer, forsvar og medicinsk forskning. Specialisere du din uddannelse,  kan det give flere jobmuligheder. Du kan også arbejde som lægevikar i Norge.

Interview med en almen læge

Hvorfor valgte du dette erhverv?

– Jeg ville gerne arbejde med mennesker, og den medicinuddannelsen virkede som en spændende uddannelse og jobmulighederne var mange. Jeg er meget glad for at være læge og har ikke fortrudt det et sekund.

Hvilke opgaver er der i dit erhverv?

– Jeg arbejder som praktiserende læge på SIO og har ca. 1.100 patienter. Alle er tilknyttet universitetet, og de fleste er studerende.

På en normal dag ser jeg ca. 16 patienter, i løbet af dagen opstår der mange forskellige arbejdsopgaver der er tilknyttet de forskellige patienter. Nogle kommer for almindelige tjek op, andre prævention, gynækologisk undersøgelse, smerte, psykiske lidelser og meget meget andet. I løbet af en dag jeg har både planlagte timer og akutte timer.

Som RGP i Oslo har jeg mange nødsituationer, det kan både være aftenen eller natten. Min hverdag varierer meget og det samme gør patienternes sygdomstilstand, men der er med sikkerhed altid nok at gøre. Det bedste ved at være RGP er, at jeg kommer tæt på mine patienter. Livet byder konstant på nye udfordringer, som jeg som altid vil deltage i.

Hvilken uddannelse og / eller kvalifikationer, kræves det for at blive en læge?

– Du skal have gode karakterer fra gymnasiet og en master i videnskab. Jeg studerede medicin ved universitetet i Tromsø, og har siden specialiseret mig i familie medicin. Jeg tog en master i medicin i 2003. Du skal også i praktik, i et år som en hospital læge og flere år i almen praksis. I 2011 modtog jeg anerkendelse som speciallæge i familie medicin. For at blive en specialist, skal du igennem et specialisering kursus, der øger din ekspertise. Et udviklingsprogram med andre læger er obligatorisk, derudover er der krav om deltagelse i forskellige kurser. Du skal være et år i et sygehusvæsenet og fire år som praktiserende læge. Der er mange brikker, der skal falde på plads, for at være en god læge. Jeg tror, ​​at det vigtigste er at have et solidt akademisk fundament, men du bør være i stand til at vise empati, omsorg og mestrer god kommunikation.

Hvad er det bedste ved din profession?

– Jeg elsker at arbejde tæt på andre mennesker, og med et utal af spørgsmål.

Hvad kan du ikke lide mest om dit erhverv?

– Krav til at holde tiden er til tider udfordrende. Med 16 patienter om dagen, og med 15 til 20 minutter per patient, kan det til tider føles lidt hektisk.

Hvilke andre former for arbejde findes inden for dit erhverv?

Det bedste ved at være læge er, at det åbner mange muligheder. Uanset om du vil have din egen lille private praksis eller arbejde i et stort miljø på hospitalerne. Du kan udføre forskning, undervise eller have en administrativ stilling. Du kan også vælge at arbejde i Norge som lægevikar. Der er børnelæger i alle byer og distrikter. Der er også gode muligheder for at arbejde i udlandet.

Hvad kan man forvente i løn i dette erhverv?

Lønnen varierer meget i forhold til speciallægeuddannelsen men erhvervet anses nok til at blive godt betalt.

Hvordan ser du dine chancer for at få et job i dette erhverv?

Der er få arbejdsløse læger. Men du bliver nød til at være fleksibel og mobil et par år efter endt uddannelse. En mulighed er at tage et lægevikariat i Norden.

Interview med en Børne læge

Hvorfor valgte du dette erhverv?

For mig var planen  at blive kirurg, men da jeg var ved at begynde speciallægeuddannelse der var ingen pladser tilgængelige.Jeg fik i stedet et to-ugers vikariat på børn og unge klinik, og besluttede derefter at specialisere mig som en børnelæge.

Det er spændende at arbejde med børn. Børn er så umiddelbare, uden filter. Desuden er børnene mere fleksible end voksne. Derfor er der større mulighed for at gøre en forskel for deres situation, som de kan drage nytte af i resten af ​​dit liv.

Hvilke opgaver består erhverv dit liv ved?

I omkring 70 procent af tiden er jeg på klinikken. Her kommer dem, der har modtaget henvisningen af ​​den praktiserende læge. Min fagområde er mave og tarm sygdomme, og på klinikken er de fleste patienter med lidelser i tilknytning til dette jeg modtager. Jeg undersøger dem, taler med børnene og deres forældre, undersøger prøver og sørger for at de får den rigtige medicin.

En del af min stilling er også knyttet til sengeafdelingen. Der er de børn, der er indlagt, og hvor der er en lang række sygdomme og lidelser, såsom hjertesygdomme, børn med infektioner og nyreproblemer.

Som overlæge vejleder jeg andre læger i afdelingen. I mange tilfælde af sygdommen en flere forskellige ting, derfor konsulterer vi med andre lægespecialer som fysioterapeuter, ernæringseksperter og lignende. Vi er aldrig fuldt uddannet her.

En del af mit job er også at holde mig fagligt opdateret. En til to gange om året deltager jeg i længere kurser, og derudover læser jeg relevante artikler og undersøgelser efter behov.

Hvilken uddannelse og færdigheder er nødvendige for at blive en børnelæge?

Man skal først studere medicin i seks år og derefter arbejde halvandet år. Så kan man begynde speciallægeuddannelse, som er en fem års uddannelse på. I denne periode skulle have taget 200 kursus timer, samt besøgt fødeklinikken og børne kræftafdeling. Det kan ske på en af ​​de store hospitaler i landet.

Man skal kunne lide børn for blive en børnelæge. Det er utrolig vigtigt, at du ser dine børn. I modsætning til voksne, så er du nødt til at etablere et forhold til dem, før man undersøger dem. Man kan ikke være for voksne som børnelæge, nogle gange er du nødt til at folde papirflyvere ud eller køre legetøjsbil. Samtidig skal man både berolige og kommunikere med godt med forældrene.

Man må også acceptere, at børn er syge og døende. For sådan er det. Det kan også ske, at man begår fejl, og påfører barnet unødigt lang tids sygdom eller lidelse. Man må bære at holde det ud. En af grundene til jeg virkelig ønskede at blive en børnelæge, var, at jeg synes, det var trist med syge børn. Du kommer også langt med almindelig høflighed og en dosis af ydmyghed.

Hvad er det bedste ved din profession?

Jeg får lov til at gøre, hvad jeg synes er interessant og sjovt. Jeg kan godt lide, at vi har en masse interaktion med andre erhverv, som BUP (børn og unge psykiatrisk ambulatorium), ernæringsekspert, fysioterapeut, og andre.

Hvad kan du ikke lide mest om dit erhverv?

Der er en masse frustration der vedrører tekniske løsninger, der ikke virker, og jeg er også meget frustreret over papirarbejde, som jeg opfatter som meningsløs. Det tager en masse tid, som jeg hellere vil bruge på de børn, der er her.

Jobbet tager også en masse tid, og det betyder, at jeg sjældent styrer min hverdag selv. I gennemsnit arbejder jeg 44-46 timer om ugen, og ofte er der vagter i weekender, jul og tid, hvor andre har fri. Jobbet er ikke særlig familievenlig. Det skal man være opmærksom på.

Hvilke andre muligheder findes inden for dit erhverv?

Man kan arbejde som en privat praktiserende læge. Så har du større kontrol over arbejdstiden, men også arbejdsgiverens ansvar, med alt hvad det indebærer.

Ellers kan man engagere sig i forskning i børnesygdomme og narkotika, både nationalt og internationalt. Derudover kan du også vælge at arbejde i udlandet som lægevikar i Norge f.eks.

Hvad kan man forvente i løn i dette erhverv?

For en 40-timers arbejdsuge uden vagter er grundlønnen 665.000 om året. Det er normalt at arbejde mere end det, og med vagter, så er den årlig løn på mellem 850 000 og 900 000.

Hvordan ser du chancerne for at få et job i dette erhverv?

Det varierer fra måned til måned. Det kan gå rimelig let at få en midlertidig stilling. Som en ny uddannet skal man være opmærksom på mange midlertidige stillinger. Ellers kan man med fordel tage et lægevikariat i Norge.

[button id=”” style=”filled-small” class=”” align=”” link=”https://vikarinorge.com/jobs/apply/” linkTarget=”_self” bgColor=”accent1″ hover_color=”accent1″ font=”24″ icon=”user-plus” icon_placement=”right” icon_color=””]Opret profil[/button]