Sygeplejestuderende og medicinstuderende

Som studerende har du primært mulighed for at arbejde fra uge 25-33.

Studerende med bestået farmakologi kan få opgaver som en mini-sygeplejerske med uddeling af medicin blandt andet.