Arbejd som sygeplejerske i Norge

Som sygeplejerske i Norge, varetager man en vigtig opgave i kommunen. Som sygeplejerske laver du et praktisk stykke arbejde der gør en forskel.

Se hvordan du ansøger om norsk autorisation

Når du er sygeplejerske hjælper du til, og arbejder tæt sammen med det praktiske og det teoretiske. Opgaverne kan variere meget, alt efter hvilken organisation du befinder dig i. Vigtigst af alt, er at du er med til at hjælpe der, hvor der er brug for det.  Når du er ansat som en sygeplejerske i kommunen i Norge, kan du arbejde i mange forskellige organisationer. Du har f.eks. mulighed for, at arbejde på et sygehjem/plejehjem, ældrecentre, i hjemmeplejen, i skolesundhedstjenesten og i sundhedscentre (helsestasjoner).

På et sygehjem/plejehjem, kan arbejdsopgaverne og kravene være som følgende:

 • Som sygeplejerske skal du have tydelige egne faglige kompetencer i sådan grad, at du kan tage ansvar og lede sygeplejerene samt fordele de daglige opgaver.
 • Som sygeplejerske skal du have erfaring indenfor områderne: Geriatri, demens og gerontologi.
 • Du skal have fokus på træning og aktivitet
 • Du skal være faglig kompetent til at hjælpe sygeplejerne i behandling af beboerne
 • Du skal være opdateret indenfor sygeplejen, og du skal kunne arbejde reflekterende samt have gode samarbejdsevner.
 • Det forventes, at du skal kunne se betydningen af at yde helhedspleje til beboere, der har komplekse sygdomsforløb.
 • Du skal medvirke aktivt til undervisning af dine kollegaer samt hjælpe dem med at udvikle sig i praksis.
 • Du skal have kendskab til KMD Care og kan arbejde med kompetent med dokumentation

På et ældrecentre kan arbejdsopgaverne og kravene være som følgende.

 • Som sygeplejerske på et ældrecenter, skal du være nyuddannet eller erfaren.
 • Du skal være, eller have ønske om at blive klinisk vejleder.
 • Du skal være kompetent til at arbejde selvstændigt og sammen med andre
 • Du skal være god til at bevare overblikket
 • Du skal være løsningsorienteret, engageret og være med til at udvikle og dygtiggøre medarbejdergruppen.

Som sygeplejerske på et ældrecenter et kan du være med til at implementere og kvalitetssikre nye tiltag. Du vil få ansvar indenfor planlægning og koordinering af afdelingens opgaver. Du vil få mulighed for at deltage i et sygeplejeforum på tværs af kommunen.

Som sygeplejerske i hjemmeplejen kan arbejdsopgaverne være som følgende:

 • Du får lov til at være praksis orienteret
 • Som sygeplejerske får du lov til at udføre sundhedsfremmende opgaver
 • Du kan som sygeplejerske blive en del af et lederteam i hjemmeplejen
 • Som sygeplejerske får du mulighed for at sidde i team med andre sygeplejere, som visitere og planlægger sygeplejen til kommunens borgere
 • Du skal have kørekort
 • Du skal kunne lide at arbejde selvstændigt og være løsningsorienterede

De praktiske arbejdsopgaver som sygeplejerske i kommunen består ofte i blodprøver og pleje af den enkelte beboers sygdom, og hvad det måtte indebære.

Som sygeplejerske i skolesundhedstjenesten  kan arbejdsopgaverne og kravene være som følgende:

 • Du skal give tilbud på undersøgelse eller undervisning i sundhedspædagogiske emner.
 • Du skal tilbyde behovssamtaler til samtlige klassetrin
 • Du skal være opmærksom på behovsbørns interesser. Det kan f.eks. være ved hjemmebesøg og familierådgivning.
 • Du skal deltage i forældremøder.
 • Du skal være med til at forbygge sygdomme f.eks. ved at oplyse om kost, motion, prævention og arbejdsstillinger.
 • Du skal kunne fungere som konsulent overfor lærer og personale i fritidsordninger omkring børn med særlige behov.

Kravene til skolesundhedstjenesten er følgende:

 • Uddannet sundhedssygeplejerske
 • Du er fagligt velfunderet og har interesse for arbejdsområdet.
 • Du vil bidrage aktivt til at udvikle sundhedsplejen.

Når du arbejder som sygeplejerske i Norge kan du arbejde i fire regioner. Norge er nemlig opdelt i fire regionale sundhedsmyndigheder: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse midt-Norge og Helse nord. Disse sundhedsmyndigheder står hver i sær for driften af sygehusene i de pågældende områder.

Den sydøstlige del af sundhedssektoren har et sørg for ansvar koncept. Dette betyder kort sagt, at de vil sikre alle deres borger. De mener at alle der bor i den sydøstlige region har ret til at få lige sundhedsvæsen, uanset hvor de bor henne. Dette er uanset om du bor lige ved siden af et lokalt hospital eller et stort universitet hospital. Du skal være sikker på, at få god behandling, når du har brug for det uanset hvor langt væk fra hospitalet du bor.

I den vestlige sundhedssektor arbejder de målrettet mod at være forberedt på det der møder dem. De vægter patienten højt, og bruger den tid det tager. Deres mål er at give deres patienter en forbedret livskvalitet. De vil sætte ind, der hvor de kan. Det er ligegyldigt, om det handler om at leve sundere, leve med en sygdom eller blot få støtte. De rekruttere de bedste sygeplejerske, læger og sygeplejere og de arbejder på patientens sikkerhed og kvalitet. De har en sund økonomi, der går til patients bedste, dvs. Der bliver investeret i udstyr og bygninger der kan fremme kvaliteten. De vil gerne være en sundheds region der er langt fremme, når det kommer til de teknologiske løsninger.

Det overordnet mål i Helse midt nord og nord er at sikre, at alle borgere får den behandling de skal have, samt god adgang til professionelle og sikre tjenester.

Kommunerne i Norge har ansvaret for at sikre gode plejetilbud til ældre eller andre, der har brug for det.

Når du søger job som sygeplejerske i Norge kan du med fordel benytte dig at private vikar eller rekrutteringsbureau. Der findes nemlig bureauer der har speciale i at skaffe medarbejdere til sundhedssektoren. Her kan du benytte dig af vikar bureauet: Vikar i Norge. Her kan du finde forskellige ledige stillinger inden for sundhedssektoren. Registrer dig nu og bliv kontaktet indenfor få dage.

Der vil altid være et behov for sygeplejersker, det er dem, der tager sig af de svage og gør et godt stykke arbejde, og det er nemt at få job. Som sygeplejerske i Norge kan du arbejde på hospitaler, plejehjem, døgninstitutioner og revalideringscentre, offentlige sundhedsklinikker, skoler sundhed fagfolk, mental sundhedspleje og hjemmepleje. Du kan arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, sundhed uddannelse, de bedriftssundhedstjenesterne, rådgivning og medicinsk arbejde i de væbnede styrker. Du kan også arbejde indenfor forskning og undervisning.

Arbejd som sygeplejerske i Norge med mennesker i alle aldre

Som sygeplejerske, får du lov til at arbejde med mennesker i alle aldre. Disse mennesker kan være i mange forskellige situationer. Du kan både arbejde med børn, unge og familier.  Du håndtere mennesker der er akut kritisk syge, kronisk syge, sårede, har psykisk sygdom eller har helt andre udfordringer med deres helbred.  Du er med andre ord, med til at gøre en forskel i verden. Dine arbejdsopgaver som sygeplejerske kan variere meget, alt efter hvor du arbejder henne. Patienter på en skadestue, skal f.eks. have en anden form for behandling end patienter på et plejehjem.

Som sygeplejerske observerer og vurderer, giver forebyggelse, behandling og pleje af patienter. Som sygeplejerske kan en opgave være at levere en vaccine og udføre sundhedstjek. Du skal kontrollere vægt og højde, blodtryk, kropstemperatur og blodprøver, observere og vurdere ændringer, uddele medicin og følge op på virkningerne af dem. Du er med til at vejlede patienter og forbygge forskellige sygdomme. En vigtig del af dit job er at hjælpe så mange som muligt bevarer et godt helbred så længe som muligt.

Som sygeplejerske skal du kunne lide at arbejde med mennesker. Du arbejder tæt sammen med patienter og deres familier. Den behandlingen patienterne får kræver, at du samarbejder godt med andre ansatte i sundhedssektoren.

Som sygeplejerske kan du vælge at tage yderligere uddannelse og specialisere dig. Derefter kan du blandt andet være en jordemoder, sygeplejerske, barn sygepleje, anæstesi, drifts- eller intensiv sygeplejerske.

Du skal have tilladelse til at arbejde som sygeplejerske i Norge. Dette vil få dig gennem Helsedirektoratet

Det er vigtigt at en sygeplejerske har hjertet med! Man skal være elskelige, opfindsomme, uafhængige og i stand til at tage føringen i kritiske situationer. Du skal turde tage ansvar og være i stand til at sætte dig ind i patientens situation, så du er i stand til at hjælpe patienten i den bedst mulige måde. Du skal også være god til at kommunikere med både patienten, pårørende og kollegaer. Derudover skal du være forberedt på at lære at bruge computerteknologi og teknisk udstyr, og være åben overfor ny forskning, der kan hjælpe processen.

Som sygeplejerske i Norge, i den offentlige sektor får du i gennemsnittet 462.000 NRKK i løn om året. Lønnen svinger ikke så meget, men der er selvfølgelig forskel på, om du arbejder i den private eller offentlige sektor.

Når du arbejder som sygeplejerske i Norge i kommunen kan du arbejde i mange forskellige organisationer.

Hvis du arbejder som, eller skal arbejde som en sygeplejerske på et plejehjem skal du varetage opgaver som blandt andet medicinering. Dette kommer ofte fra apotek hver 14 dag i multidoser. Endvidere tager du blodprøver, som du enten aflevere hos lægevagten, lægecenteret eller på det pågældende sygehusets laboratorium

Som en sygeplejerske i Norge skal man også varetage helhedspleje, det vil sige vask og pleje af patienterne. Derudover er der sårskiftninger, katerisering, skylning af kateter, måle blodsukker og INR. Dertil skal der gives insulin, måles blodtryk og puls. En sygeplejerske i Norge fortager ligeledes også skift af stomier. Der forekommer ofte terminal pleje, med morfin i.v og smerteplaster.

Som sygeplejerske i Norge, kan du med fordel være medlem af Norsk Sykepleierforbund. Her er der massere af fordele. Du får tilbud på en masse relevante kurser indenfor dit fagområde. Derudover går Norsk sykepleierforbund op i fremtiden. De vil sikre at Norge har et godt og sundt sundhedsvæsen, og at der ikke mangler sygeplejersker i Norge. De går ind for, at lønnen og arbejdstiden skal være god. For det er vigtigt at tage vare på de gode medarbejder.

Sygeplejerske i Norge – Helsedirektoratet

Helsedirektoratet vil styrke hele befolkningens sundhed gennem omfattende og målrettet arbejde på tværs af tjenester, sektorer og administrative niveauer. Dette skal gøres med udgangspunkt i rollen som et fagligt og statslig organisation. Det betyder, at de er en professionel rådgiver, der er med til at  implementere vedtagne politikker og administrere de regler og forskrifter inden for sundhedssektoren.

Som faglig rådgiver har helsedirektoratet ansvaret for at overvåge de faktorer, der påvirker folkesundheden og udvikling i sundhed og pleje. De indsamler data og erfaringer og handler med nationale interesser ud for forskellige fagområder.

Når vi gennemfører politiske tiltag, gør de det på vegne regeringen og parlamentet. Dette kan for eksempel være at gennemføre handlingsplaner og kampagner, eller at opfylde de mål som parlamentet har sat. Helsedirektoratet har det overordnede ansvar for det nationale sundhedssystem.